Interne Competitie

Nieuwe opzet verenigingscompetitie 2023 

Per 2023 stellen we de interne competitie voor alle leden verplicht. Dit om te kunnen blijven voldoen aan de certificeringsvoorschriften. Om het voor alle leden eenvoudiger te maken om deel te nemen aan de competitie willen we deze laagdrempelig, overzichtelijk en uitnodigend maken.

Iedere discipline bestaat uit 6 wedstrijdseries, waarvan ieder lid er minimaal 5 moet verschieten om aan de vereisten te voldoen. Voor het meedingen naar de prijzen moeten alle 6 wedstrijdseries zijn ingeleverd.

De verenigingscompetitie start in januari en eindigt op 1 december.
Aanmelden kan het hele jaar door, deelnamekosten zijn 5 euro per discipline.

Inschrijven

Inschrijven doet u door, per discipline, uw gegevens in te vullen op de formulieren in de map bij de baancommandanten balie en vervolgens daar af te rekenen. Na enige tijd vindt u in de map de benodigde stickers met uw naam, KNSA-nummer en discipline. Per discipline geldt een minimaal aantal inschrijvingen. 

Wedstrijd-schietbeurt

Plak per schietbeurt de benodigde stickers op de voor de betreffende discipline geldende schietkaarten. Let s.v.p. op de juiste volgorde van de nummers op de schietkaarten.

De baancommandant stempelt datum en Robin Hood logo over de stickers en plaatst zijn paraaf hierover heen.

Na uw schietbeurt

Niet u de kaarten aan elkaar en laat u ze door de baancommandant in de wedstijdbus deponeren. 

Wedstrijdstempel in uw schietboekje

Laat na uw wedstrijd-schietbeurt uw schietboekje aftekenen door de baancommandant en laat een wedstrijdstempel in uw boekje plaatsen.

 

De volgende disciplines worden binnen de vereniging aangeboden:

Discipline

Aantal schoten per serie

Totaal aantal series en schoten

Luchtpistool

40

6 series van 40

Luchtgeweer

40

6 series van 40

Klein kaliber pistool 10 meter

40

6 series van 40

Klein kaliber pistool 25 meter

40

6 series van 40

Klein kaliber karabijn 12 meter liggend

40

6 series van 40

Klein kaliber geweer 12 meter liggend

40

6 series van 40

Groot kaliber pistool 25 meter

40

6 series van 40

Zwart kruit pistool 25 meter

13 (10 tellen mee)

6 series van 13

Zwart kruit geweer 50 meter

13 (10 tellen mee)

6 series van 13

Service pistool licht

24

6 series van 24

Service pistool zwaar

24

6 series van 24

30m1 karabijn 50 m liggend

15

6 series van 15

Klein kaliber geweer 50 m liggend

40

6 series van 40

Klein kaliber karabijn 50 m liggend

40

6 series van 40

Groot kaliber geweer 50 m liggend

25

6 series van 25

POK (Precisie geweer open klasse)

25

6 series van 25

Steelplate (?)

Afgestemd met Marcel

3 series op tijd per keer, beste tijd geldt. 6 tijden inleveren

HFT (?)

Nog af te stemmen met Sam-Paul

Deelname aan NK via DFTA of POK met luchtgeweer?

Kaarten per discipline:

LP  10 meter    kaart 1 (5 schoten per kaart) of digitaal
KKP 10 meter kaart 1 (5 schoten per kaart)
LG    kaart 2 (1 schot per kaart) of digitaal
KKP en GKP 25 meter     moederkaart 7 met insteekkaart 6 (10 schoten per kaart)
Zwartkruit Pistool/geweer moederkaart 7 met insteekkaart 6 (13 schoten op 1 kaart)
KKK 12 meter  kaart 4 (1 schot per visueel, 5 schoten per kaart)
KKG 12 meter    kaart 5 (1 schot per visueel, 5 schoten per kaart)
SP    2 x SP kaart (12 schoten per kaart)
30m1 30M1 kaart 50 meter (5 schoten per visueel, 3 wedstrijdvisuelen)
KKG 50 meter  moederkaart 3 met insteekkaart 10 (5 schoten per kaart)
KKK 50 meter  moederkaart 3 met insteekkaart 10 (5 schoten per kaart)
GKG 50 meter  moederkaart 3 met insteekkaart 10 (5 schoten per kaart)
POK 50 meter  kaart 9 (1 schot per visueel, 5 schoten per kaart)

 

Korte omschrijving en spelregels per discipline:

LP, KKP* 10 meter en KKK*, KKG*en Halfautomaat Klein Kaliber* 12 meter:

Er moeten 5 schoten op de kaart geschoten worden. Per keer moeten 40 schoten gedaan worden. Dus 8 kaarten. In totaal worden 48 kaarten verschoten.

 

LG 10 meter: * Er moet 1 schot op de kaart geschoten worden. Per keer moeten 40 schoten gedaan worden. Dus 40 kaartjes. In totaal worden 240 kaartjes verschoten. Kaartjes moeten opvolgend op nummer uitgegeven door de baco (check dit op voorhand, eerste en laatste kaart laten afstempelen door de baco.

 

KKP en GKP 25 meter: *

Er moet een grote moederkaart gekocht worden, daar zet de baangriffier in het groot de naam van de schutter en de discipline op. Deze moederkaart mag alleen worden gebruikt voor de competitie kaarten. Op de kleine insteekkaarten plakt u de stikkers. De baangriffier stempelt en zet er zijn paraaf op. Er moeten 10 schoten op de kaart gedaan worden. Per keer moeten er 40 schoten gedaan worden. Dus 4 insteekkaarten. In totaal worden er 24 kaarten verschoten. Schoten die naast de insteekkaart zitten moet je op de insteekkaart schrijven.

 

Zwartkruit Pistool of Revolver 25 meter of Geweer* 50 meter:

Voor zwartkruit pistool en revolver gelden dezelfde regels als KKP en GKP 25 meter. Alleen schiet men hier 13 schoten op een kaart en worden de beste 10 schoten geteld. Per keer moeten er 13 schoten gedaan worden. Dus 1 kaart. In totaal worden 6 kaarten verschoten.

 

Service Pistool groot en klein kaliber: *

Er worden 6 beurten van 24 schoten, verdeeld over 2 kaarten per beurt verschoten. De resultaten worden door de op de baan aanwezige baancommandant op een speciaal hiervoor gemaakt formulier ingevuld en getekend. Meer informatie via Marco Janmaat

 

Steel plate : 

Info Marcel Verspaget, tijdens een wedstrijdserie worden drie series op tijd geschoten. De beste van de drie tijden wordt doorgegeven als score. In totaal 6 tijden aan te leveren.

 

KKG* en KKK* 50 meter:

Er moeten 5 schoten op de kaart geschoten worden. Per keer moeten 40 schoten gedaan worden. Dus 8 kaarten. In totaal worden er 48 kaarten verschoten.

 

GKG* 50 meter:

Er moeten 5 schoten op de kaart geschoten worden. Per keer moeten 25 schoten gedaan worden. Dus 5 kaarten. In totaal worden er 30 kaarten verschoten.

 

Precisiegeweer Open Klasse 50 meter:

Per visueel 1 schot dus 5 schoten per kaart. Per keer moeten 25 schoten gedaan worden dus 5 kaarten. Allemaal in liggende houding op 50 meter. Tweepoot, of schietkussens toegestaan evenals optische richtmiddelen en schietjack, maar zonder schietriem.

 

.30 M1 karabijn* 50 meter liggend:

Deze wordt verschoten op een officiële .30 M1 kaart. Er moeten 15 schoten op de kaart geschoten worden, dat is 5 per visueel. Per keer moeten 15 schoten gedaan worden. In totaal worden 6 kaarten verschoten.

 

Hiermee hopen wij u voldoende uitleg te hebben gegeven. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u altijd terecht bij het bestuur.

 

* U mag GEEN gebruik maken van een tweepoot, standaard, kijker, red dot en u mag niet opgelegd schieten. Pistool en revolver disciplines, met uitzondering van Service Pistool, worden met één hand geschoten.

 

Uitslagen

Je uitslagen zijn te zien op https://ssvrobinhood-site.e-captain.nl/mijn-captain/home  bij mijn competitie en op het informatiebord bij de ingang naar de banen.