overzicht-nk-2022

Ranking Schieten

Ranking is het plaatsen c.q. positioneren van wedstrijdschutters per wapengroep, discipline en categorie. De ranking van een schutter is gebaseerd op het gemiddelde van de drie hoogste scores in een discipline bij de daarvoor geselecteerde wedstrijden. De ranking is dynamisch en kan dus dagelijks verschillen. Via internet is dagelijks de stand van zaken te bekijken; een wedstrijdschutter kan daar zijn of haar eigen nationale ranking vergelijken met die van anderen.

Het beoogde doel van het systeem van ranking is deelname van meer schutters aan de verschillende wedstrijden. Door ranglijsten in te voeren op basis van gemiddelde seizoenscores wordt voor deelnemers aan wedstrijden een extra dimensie en spanningselement toegevoegd. Behalve het resultaat op de wedstrijd zelf, telt de score immers ook mee voor de jaarscore en de uiteindelijke positie aan het einde van het jaar op die ranking, zeg maar de einduitslag van de beste schutters van het jaar. Doordat er met een gemiddelde einduitslag wordt gewerkt gaat het ook echt om de beste schutter gedurende het gehele seizoen.

Rankingwedstrijden

Om voor ranking in aanmerking te komen moet een schutter aan minimaal drie wedstrijden die voor ranking van toepassing zijn, hebben deelgenomen. Deze wedstrijden zijn in de wedstrijdkalender direct zichtbaar met de aanduiding “R”. Wel wordt de schutter al na een eerste ranking-wedstrijd, in het ranking-overzicht genoteerd. Een schutter die nog niet aan alle voorwaarden heeft voldaan, wordt geel gearceerd in de ranking-lijst opgenomen, zodat hij of zij zichzelf beter kan vergelijken met andere schutters en alsnog kan streven naar een officiële ranking.

Om in aanmerking te komen voor een plaats op de eindlijst moet een schutter, behoudens deelname aan drie wedstrijden, van die drie wedstrijden in ieder geval hebben deelgenomen aan de Districtskampioenschappen of, voor zover die worden gehouden, aan de Afdelingskampioenschappen.

De overige ranking-wedstrijden worden aangewezen door het KNSA bestuur op advies van de Landelijke Technische Commissie. Bij de aanwijzing wordt gestreefd naar zoveel mogelijk spreiding over heel Nederland. Wanneer niet meer dan het minimumaantal van vier wedstrijden wordt aangewezen, dienen die vier wedstrijden verdeeld te worden over de vier Districten. 

mvc-171f-kopie-kopie
wendy-4e-dames-lg-senioren-nk-2022

Voorwaarden

  • De verplichte wedstrijden waaraan schutters moeten deelnemen om voor ranking in aanmerking te komen, zijn de Afdelingskampioenschappen of de Districtskampioenschappen
  • De periode waarbinnen wedstrijden voor ranking verschoten kunnen worden, is gelijk aan het algemene wedstrijdseizoen van 1 oktober tot en met 30 september
  • Het minimum-aantal wedstrijden waaraan moet worden deelgenomen om voor ranking in aanmerking te komen is drie (3)

Wedstrijd zoeken

Voor het vinden van wedstrijden kan je kijken op de volgende plekken:

Wedstrijdkalender van de KSNA voor jouw dicipline  (https://www.knsa.nl/sportaanbod/wedstrijdkalenders/)

www.baanplanner.eu waar je ook gelijk een plekje kan reserveren. 

arjen-19e-heren-lp-senioren-nk-2022
silvia-11e-dames-lp-senioren-nk-2022

Ranking of interne competitie

Een verenigingsschutter die deelneemt aan rankingwedstrijden én aan alle rankingvoorwaarden heeft voldaan, voldoet aan de eisen rondom noodzakelijkheid voor het hebben van een wapenverlof. Deze schutter hoeft daardoor ook niet meer deel te nemen aan de interne competitie, mits de schutter dit heeft gemeld bij het bestuur van de vereniging dmv een eigen verklaring. Daarnaast vrijwillig deelnemen aan de interne competitie(s), om te kijken hoe je schiet t.o.v. de andere leden in de vereniging, is natuurlijk altijd mogelijk en wordt van harte aangemoedigd!