Wapenverlof

Het wapenverlof, of het "Verlof tot voorhanden hebben van vuurwapens" is een veelbesproken onderwerp onder vooral nieuwe leden. Daarom hebben we besloten om een aantal vragen hier op de website te beantwoorden.

Wanneer mag je een wapenverlof aanvragen?

In principe mag je een verlof aanvragen als je aan de volgende eisen voldoet:
- je bent minimaal 12 maanden volwaardig lid van een schietsportvereniging die is aangesloten bij de KNSA
- je bent minimaal 18 jaar oud
- je hebt in de afgelopen 12 maanden, 18 schietbeurten laten aantekenen in je schietregister
- je zit niet meer in een (verlengde) ballotageperiode en bent volwaardig lid bij SSV Robin Hood

Kan ik gelijk alle wapens kopen?

Nee, dat kan helaas niet. In het eerste jaar van je wapenverlof* mag je maximaal 1 vuurwapen (thuis) hebben uit de categorie 'fase 1'. Dit is een klein kaliber pistool, klein kaliber revolver, klein kaliber geweer (niet semi-automatisch) of klein kaliber karabijn (niet semi-automatisch).

En na dat eerste jaar?

Na dat eerste jaar mag je tot maximaal 5 wapens aanschaffen. In je tweede jaar is dat beperkt tot fase 1 en fase 2 wapens (Fase 1 + Groot kaliber pistool of revolver t/m 9mm, groot kaliber geweer (niet semi-automatisch).

En in jaar 3?

In jaar 3 mag je maximaal 5 wapens aanschaffen, inclusief fase 3 wapens.

Dus in jaar 1 mag ik 1 wapen kopen, in jaar 2 nog 5 en in jaar 3 nog eens 5?

Nee, je mag maximaal 5 wapens hebben vanaf jaar 2.

En hoe gaat dat dan in z'n werk?

Als je een vuurwapen wil aanschaffen, ga je naar een wapenhandelaar óf kom je met een medeschutter in overeenstemming over de aanschaf van diens wapen. In het geval van de wapenhandelaar krijg je een optiebon mee, in het geval van een mede-schutter kunnen jullie die zelf opstellen.

Met die optiebon en een ingevuld WM3-formulier ga je naar het bestuur van je schietvereniging, die deze daarna invult en aan je retourneert. Met dat formulier, samen met een WM32-formulier, je schietbeurtenregister én je KNSA-pasje ga je naar de Politie (afdeling Bijzondere Wetten / Korpscheftaken).

De politie nodigt je uit voor een gesprek, om te kijken wat voor 'vlees ze in de kuip hebben'. Daar stellen ze een aantal vragen en kijken ze of ze het verantwoord vinden om jou een vuurwapen te laten hebben. In de tweede stap komen ze bij je thuis om je wapenkluis, die natuurlijk verplicht is, te controleren. Als dát goed gaat, mag je terugkomen bij de politie om daar je WM2 (het formulier waarmee je de wapens kunt ophalen) en je WM4 (je wapenverlof) op te halen.

Met het WM2-formulier haal je je wapen op bij de persoon die hem verkoopt en daarna maak je, je raadt het misschien al, een nieuwe afspraak met de politie. Dit is om je wapen te laten zien, zodat zij zeker weten dat het wapen van hand is gewisseld. Daarna zit je helemaal goed!

Hoe zit het met de referenten op het WM32-formulier?

Je hebt 3 referenten nodig.

1) Een huisgenoot, familielid of vriend/vriendin die je regelmatig spreekt
2) Een vriend/vriendin die je regelmatig spreekt
3) Een medeschutter of bestuurslid van de schietvereniging

Het bestuur vult graag een dergelijk formulier voor je in, maar geef ons een paar dagen de tijd. Heeft het haast, omdat je je te laat bedacht dat dit nog moest? Vraag dan een van de mede-schutters om hulp. Tenslotte: het bestuur heeft vooringevulde referentiepagina's liggen. Hiervoor gebruikt zij de laatste pagina van het formulier (pagina 5). Zorg er daarom ook voor dat, mocht je hiervoor de hulp van het bestuur nodig hebben, je deze niet al aan iemand anders hebt vergeven.

Wat betekent dat rare sterretje bij 'Kan ik gelijk alle wapens kopen'?

Als je langer dan 2 jaar lid bent van een schietsportvereniging, maar je hebt nog geen wapenverlof, mag je in je eerste jaar nog steeds maar 1 wapen, maar wel in Fase 1 en 2!

Wat als ik een wapen wil wisselen in het eerste jaar?

Het is prima om een wapen te wisselen in je eerste verlofjaar. Het is raadzaam om de af- en bijschrijving in 1 ronde te laten plaatsvinden, omdat het laatste/enige wapen afschrijven zonder bijschrijving soms zorgt voor beëindiging van je verlof.

Ik wil een wapen kopen, maar mijn wapenverlof is vol. En nu?

Dan zal je een wapen moeten verkopen. Lukt dat nog niet? Dan kan je ervoor kiezen om een wapen in consignatie te zetten bij een wapenhandelaar. Dit betekent dat de wapenhandelaar namens jou probeert het wapen te verkopen. Echter, in de tussentijd staat het wapen op zijn erkenning en kan worden afgeschreven van jouw verlof.

Geldt een wisselset ook voor de 5 plekken?

Nee, een wisselset geldt niet als zelfstandig wapen. Wel wordt deze aangetekend op het verlof.

Waar moet mijn wapenkluis aan voldoen?

De Wet Wapens en Munitie (WWM) stelt de volgende eisen:

Als een deugdelijke bergplaats voor wapens en/of munitie wordt uitsluitend aangemerkt een speciaal voor de opslag van wapens vervaardigde wapenkast/wapenkluis of een andere kluis die qua uitvoering en inbraakwerendheid daarmee kan worden gelijkgesteld. Een kluis dient deugdelijk te worden verankerd in de vloer of de muur van het gebouw tenzij de kluis van een dusdanig gewicht is (minimaal 200 kilo) dat het zo goed als uitgesloten is dat de kluis bij een inbraak kan worden meegenomen. 

Bron: Korpscheftaken Haaglanden

Ik woon samen met mijn vrouw/kind die ook verlofhouder is. Verandert dat iets?

Dat hoeft niet, maar dat kan wel. Als jullie allebei voldoen aan dezelfde voorwaarden (en in dezelfde Fase zitten) kunnen jullie de vuurwapens registreren op jullie beider verloven. Dat betekent dat jullie nog maar 1 kluis nodig hebben waar alle wapens in zitten en jullie beiden met alle wapens over straat mogen. Hierbij geldt dat je maximaal 5 'eigen' wapens hebt en maximaal 5 wapens op 'medeverlof'. Samen hebben jullie dus maximaal 10 vuurwapens.

Ik heb een wapenverlof en nu staat de politie voor mijn deur. En nu?

De politie zal regelmatig een kluiscontrole komen doen bij verlofhouders. Er zijn hierbij een aantal aandachtspunten:

- Het is niet de bedoeling dat je het bezoek weigert, tenzij zwaarwegende redenen (feestje in huis, bijvoorbeeld)
- De politie mag niet 'rondsnuffelen', maar alleen in je wapenkluis kijken of alles juist is opgeborgen. Echter, alles wat zichtbaar is zonder dingen aan te raken, mag door de politie worden opgemerkt en (tegen je) worden gebruikt.
- Het is raadzaam om de politiemedewerkers te vragen om identificatie. Zij mogen dit (ook als zij in politiekleding zijn) niet weigeren. Twijfel je? Sluit dan (vriendelijk) de deur en bel 112 ter verificatie.
- Ik heb mijn geweer per ongeluk in de paraplubak laten staan. En nu? Nu mag je alles inleveren. En terecht.

De politie staat voor de deur voor een kluiscontrole, maar ik ben niet thuis. Mijn vrouw wel, en zij weet waar de sleutel ligt. Mag zij de politie helpen?

Nee! Je vrouw en kind(eren), huisgenoten of ander volk mag niet in de kluis komen en niet weten waar de sleutel ligt. Een uitzondering is als zij medeverlofhouder zijn, maar anders niet.

Hoe lang is mijn verlof geldig?

Op dit moment zijn wapenverloven een jaar geldig. Na dat jaar moet je opnieuw naar de politie (maak op tijd een afspraak) met de volgende stukken:
- schietregister met opnieuw minimaal 18 schietbeurten in het afgelopen jaar
- KNSA-pasje
- ingevuld WM32-formulier (met 3 referenten. Let op, sinds 2022 moeten referenten tekenen)

Heb je een nieuw wapen gekocht? Overweeg dan deze tijdens de verlenging te laten bijschrijven, dat scheelt aanzienlijk in de kosten.

Hoe moet ik mijn wapens vervoeren?

In beginsel mogen wapens alleen verplaatsen tussen:
- jouw huis
- een door de overheid erkende schietsportvereniging
- een erkende wapenhandelaar / wapensmid

Hierbij geldt dat je altijd de snelste of kortste route moet volgen. Dus niet: even langs vrienden of eerst naar je werk.

Voor het verpakken van de wapens geldt: Voor wat het vervoer betreft gaat dit voorschrift niet op. Wel dienen wapens deugdelijk verpakt te zijn tijdens het vervoer en mogen deze niet geladen zijn. Ook mogen ze niet 'voor handen zijn', dus netjes in de kofferbak en niet op de stoel naast je.

Bron: Korpscheftaken Haaglanden

Ik heb een wapenverlof en wapenkluis en ga verhuizen. En nu?

Het is raadzaam om je wapens tijdens de verhuizing onder te brengen bij een erkenninghouder / wapenhandelaar. Echter, dit is niet verplicht. Als je er voor zorgt dat je wapens bij je oude huis vertrekken (direct uit de kluis) en verplaatst worden naar je nieuwe huis (en kluis), kan je dit prima zelf doen. Stuur daarna (direct) een bericht naar de politie. Let op: doe dit op je officiële verhuisdag die je ook bij de gemeente aangeeft.

Bron: Korpscheftaken Haaglanden

Ik red de 18 schietbeurten niet dit jaar. En nu?

Neem contact op met de afdeling korpscheftaken van de politie. In principe is er in de WWM/CWM een uitzondering voor uitzonderingsgevallen. 'Geen zin' of 'vergeten' telt hierbij niet.

Oeps, mijn wapenverlof was tot gister geldig. En nu?

Neem vandaag nog contact op met een wapenhandelaar/erkenninghouder en laat je wapens  en munitie ophalen. Ga er niet zelf mee over straat! Neem daarna contact op met de afdeling korpscheftaken van de poltie om te kijken hoe nu verder.