Disciplines S.S.V. Robin Hood

Luchtdruk

Het schieten met luchtdrukwapens, zowel geweer als pistool, is een relatief goedkope tak van de schietsport.

Geweer

We onderscheiden bij het geweerschieten twee wapengroepen: Klein Kaliber Geweer-schieten (KKG) en het Groot Kaliber Geweer-schieten (GKG).

Pistool

De techniek van het pistoolschieten verschilt totaal van die van het geweerschieten.

Historische wapens

In de categorie historische wapens heeft vooral zwartkruit-schieten een grote vlucht genomen.

Dynamische disciplines

Schietsport kan worden onderscheiden naargelang het type wapen of de afstand. Maar een andere invalshoek betreft het onderscheid statisch en dynamisch.

Field Target

Een luchtdiscipline waarbij men gebruikmaakt van kleine op afstand bedienbare doelen.