Beste medeschutters,

Zaken volgens zich nu snel op.

Onze regering heeft vanmiddag 15 maart 2020 nieuwe maatregelen bekend gemaakt.

Het besluit is dat we langer moeten.

SSV Robin Hood blijft dicht tot minimaal 6 april 2020

Onze openbare agenda op de website zal daar waar nodig z.s.m. worden aangepast aan deze nieuwe situatie. We zijn hier echter tegen een probleem op gelopen.

De agenda inschrijving “Training Lucht & (Hunter) Field Target schutters” van 21-03 en verder kan door een systeemfout niet worden aangepast. Maar ook hiervoor geldt natuurlijk dat deze niet doorgaan.

Alle tijd om je wapens en je verder sportuitrusting een goede onderhoudsbeurt te geven.

Natuurlijk kun je via de social media contact blijven onderhouden met je medeschutters.

Afgelopen zaterdag hebben wij een video bestuursvergadering gehouden en dat ging perfect.

Uit deze vergadering zijn twee punten besproken die onmiddellijke aandacht behoeven:

  1. We hebben een vacature voor de functie van BOEKHOUDER. Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik hiervoor een oproep te doen en verzoek ik leden die hiervoor belangstelling hebben zich bij mij of een van de andere bestuursleden te melden.
  2. De Algemene ledenvergadering die gepland staat voor 9 april 2020 komt te vervallen. Zodra het mogelijk is zal een nieuwe datum worden bepaald. Jullie zullen hierover van zelf spreken tijdig worden geïnformeerd.

Mocht je vragen hebben kun je ons mailen op

Rest mij nog jullie en jullie naaste veel sterkte te wensen de komende tijd. Let goed op elkaar en handel verstandig.

Namens het Bestuur

Wijnand de Jong

Interim-Voorzitter SSV Robin Hood.