Beste medeschutters,

Binnen roken is bij SSV Robin Hood niet meer toegestaan.

Rookruimtes zijn niet langer toegestaan in sportinrichtingen zoals sportkantines en sporthallen. Als gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad van 27 september 2019. Dit betekent dat ook bij ons de rookruimte is komen te vervallen en er niet meer binnen ons complex gerookt mag worden.

Met ingang van 1 april 2020 zal hierop door de overheid gehandhaafd gaan worden.

Boetes

De hoogte van de 1e boete bij overtreding van het rookverbod is € 600. Bij een 2e overtreding wordt een boete van € 1.200 opgelegd. Deze verdubbeling gaat door tot een maximum van € 4.500. Zelfs het vinden van een “peuk of een asbak” kan al een boete opleveren!!!

Als bestuur hebben wij onderstaande overwegingen in ons besluit meegenomen:

  1. De consequenties bij overtreding kunnen forse boetes en zelfs het intrekken van onze vergunning zijn.
  2. Extra kosten momenteel niet te verantwoorden zijn nu er geen inkomsten zijn door de Corona maatregelen.
  3. De niet-rokers willen we niet voor extra kosten op laten draaien.
  4. Wij van mening zijn dat roken en sport zich niet verhouden.

Wij gaan als SSV Robin Hood dan ook geen actie ondernemen het buiten roken op onze vereniging te faciliteren.

Mochten er leden en/of bezoekers desondanks toch willen roken kan dat op het parkeerterrein voor de bomenrij tegenover de ingang.

De rokers mogen geen overlast veroorzaken en dienen de het terrein netjes achter te laten. Wij verzoeken jullie met klem de regels strikt in acht te nemen en daar waar nodig elkaar hierop aan te spreken.

Namens het Bestuur

Wijnand de Jong

Interim-Voorzitter SSV Robin Hood.

Https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/roken/rookverbod-openbare-ruimten-werkplek-en-horeca