Beste medeschutters,

Geen zorgen meer over de verlenging van je verlof!

Afdelingen Korpscheftaken i.v.m. coronavirus gesloten

De Nationale Politie heeft de KNSA laten weten dat in verband met de crisis rondom het coronavirus, de politieafdeling Korpscheftaken tot nader order geen aanvragen voor wapenverloven en verlengingen van wapenverloven in behandeling neemt.De Nationale Politie heeft voorts de minister van Justitie en Veiligheid gevraagd om de geldigheidsduur van de bestaande wapenverloven voor een nader te bepalen periode van rechtswege te laten verlengen.

In de praktijk betekent dat dat verlofhouders hun verlof pas verlengen wanneer de afdeling Korpscheftaken weer operationeel is en tot die tijd de verloven dus geldig blijven.

SSV Robin Hood blijft dicht tot minimaal 6 april 2020. De verwachting is dat deze datum zal worden verlengd. We blijven jullie hiervan op de hoogte houden.

Mocht je vragen hebben kun je ons mailen op .

Rest mij nog jullie en jullie naaste veel sterkte te wensen de komende tijd. Let goed op elkaar en handel verstandig.

Namens het Bestuur

Wijnand de Jong

Interim-Voorzitter SSV Robin Hood.