Het kabinet maakte op 24 juni tijdens een persconferentie bekend dat schietsportverenigingen vanaf woensdag 1 juli 2020 weer open mogen. Dit besluit komt gelukkig eerder dan verwacht. Uiteraard gelden er een aantal voorschriften en beperkingen. Ook wij hanteren die om het voor al onze leden zo veilig en gezond mogelijk te maken om onze geliefde schietsport te kunnen beoefenen. De Robin Hood binnenschietbanen en de kantine gaan ZATERDAG 4 juli 2020 om 14:00 weer open en de schutters zijn weer welkom om te komen schieten.

Wedstrijden:
Vanaf 1 juli zijn ook alle wedstrijden zowel binnen als buiten weer toegestaan. In hoeverre de KNSA en/of de DFTA nog wedstrijden of kampioenschappen gaat houden is nog onzeker. Hier zijn nog geen besluiten over genomen.

Coronaprotocol:
Als bestuur hebben we ervoor gekozen om de door het RIVM aanbevolen afstand van 1,5 meter toe te passen en waar nodig beschermingsmiddelen voor te schrijven om zo voor iedereen de risico’s zo klein mogelijk te maken.

Het protocol is gepubliceerd op onze website, lees dit goed door en houd je aan de voorschriften.

https://ssvrobinhood.nl/covid-19/

Gewijzigde openingstijden:
Om de openingstijden te harmoniseren is besloten om de openingstijden aan te passen. Dit betekent dat de banen per heropening op 4 juli als volgt geopend zullen zijn:

Maandagavond           19:00 tot 22:00 uur
Donderdagavond        19:00 tot 22:00 uur
Zaterdag                      14:00 tot 17:00 uur

Prijswijzigingen:
Diverse prijzen voor munitie, schietkaarten en bar zijn vanwege de laatste prijsstijgingen aangepast.

Leden onder ballotage:
Een aantal leden heeft tijdens de ballotageperiode te maken gekregen met deze coronastop. Zij zullen op korte termijn ieder afzonderlijk geïnformeerd worden over de afronding/voortzetting van de ballotage en de bijbehorende vuurveilig en basistraining.

Trainingen:
Alhoewel tijdens schietsportactiviteiten geen 1,5 meter afstand meer in acht hoeft te worden genomen willen wij dit wel zoveel mogelijk toepassen en hebben we daar waar de trainers dichterbij moeten komen beschermende maatregelen voorhanden zoals; gelaatsschermen en mondkapjes.
De trainingen zullen weer worden opgepakt en de kandidaten zullen door de trainers worden benaderd om nieuwe afspraken in te plannen. Dit geldt ook voor de vuurveilig-trainingen.

Vuurveilig trainers
Wij hebben binnen de vereniging nog vuurveilig trainers voor de zaterdag nodig. Voor informatie of om je aan te melden voor deze leuke functie binnen onze club kun je je melden bij bestuurslid Christian Rijnhout via

Wapen onderhoud:
Ben je technisch en heb je kennis van wapens dan zijn wij naar je op zoek. Voor de versterking van het wapenonderhoud team zoeken we nog 2 mensen. Hiervoor kun je je melden bij Marcel Verspaget. Hij kan je alles vertellen over het wat en hoe. Je kunt ook mailen naar om je interesse voor deze functie kenbaar te maken.

Schoonmaakploeg:
Tijdens de stillegging door Corona heeft met name Marcel met behulp van anderen heel veel schoonmaakwerk verzet. Nu echter moet het schoon blijven. Het huidige schoonmaakteam onder leiding van Harry Beereboom komt nog veel “handjes” te kort. Binnen het bestuur hebben we besloten dat leden die niet zijn ingedeeld voor andere vrijwilligers taken automatisch aan het schoonmaakteam worden toegevoegd.  Deze leden zullen worden ingeroosterd voor de schoonmaak op de zaterdagen en kunnen binnenkort een uitnodiging verwachten. Alles onder het motto “vele handen maken licht werk”. Uiteraard gebeurt het schoonmaken ook Corona-proof.

Onderhoud gebouw:
Ons gebouw is aan een schilderbeurt toe. Thijs vermaak is degene die dit coördineert. Tijdens zijn inspectie is gebleken dat 5 buitendeuren er slecht aan toe zijn. Sommige zijn echt rot. We zijn op zoek naar nieuwe deuren en een timmerman die ze kan maken en/of herstellen. Graag aanmelden bij Thijs Vermaak of via
De professionele verf en de benodigde middelen zoals schuurpapier zijn door Joop, een HFT schutter die af en toe bij ons traint en wedstrijden schiet, gesponsord. Joop is een zeer bescheiden man en geen lid omdat hij te ver weg woont.  Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn geweldige bijdrage aan onze vereniging.

Baancommandanten:
In overleg met Johan Wiegman hebben we afgesproken dat het rooster zoals voor 2020 is opgesteld gewoon zal worden gevolgd. Johan zal de baancommandanten hierover verder informeren. De baancommandanten zullen ook informatie ontvangen over het nieuwe systeem en de nieuwe werkwijze.

Algemene ledenvergadering:
Door de coronaperikelen hebben we onze ledenvergadering moeten uitstellen. De voorlopige datum is nu gepland op 8 september 2020 om 19:30 uur. De definitie datum zal zowel via een Korreltje als via de prikborden bekend worden gemaakt

Vacatures binnen het bestuur:
We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden om ons team en daarmee ssv Robin Hood te versterken. Denk je een bijdrage te kunnen leveren stuur dan een mail met achtergrondinformatie en je aanmelding naar .
Vanwege het terugtreden van Alex de groot is ook de functie van Voorzitter weer verkiesbaar. Op dit moment wordt deze rol ad-interim door mij vervuld en ben ik verkiesbaar voor de functie. Om tijdens de ALV een keuze voor te leggen nodig ik jullie uit om je ook kandidaat te stellen. Ook daarvoor kun je je aanmelden via .
Als derde vragen we jullie om mee te denken wie de vacature voor de boekhouding kan vervullen. Mocht hier geen geschikte kandidaat voor gevonden worden dan zal deze moeten worden uitbesteed met de bijkomende extra kosten als gevolg. Dus kun je ons helpen met de boekhouding stuur dan een email met relevante ervaring naar 

Veel gedaan aan de banen:
Er is tijdens de coronastop veel onderhoud gedaan aan de schietbanen. Alle vrijwilligers die hieraan hebben meegewerkt wil ik graag nogmaals bedanken voor al het werk wat ze hebben verzet.Al met al is het weer een hele waslijst aan informatie maar het belangrijkste is en blijft dat we zeer binnenkort weer mogen schieten. Dus de wapens kunnen uit het vet en we kunnen ons weer onderling meten qua schietkunst en op gepaste afstand weer met elkaar bijpraten over van alles en nog wat. Ik heb er in ieder geval verschrikkelijk veel zin in!

Snel tot ziens bij Robin Hood.

Met sportieve groet,

Wijnand de Jong
Voorzitter ad-interim