Beste medeschutters,

Op 31 maart 2020 heeft onze regering besloten dat de maatregelen die betrekking hebben op de bestrijding van het Coronavirus worden verlengd tot en met 28 april a.s. Ook werd de verwachting uitgesproken dat het zeer waarschijnlijk is dat ook na 28 april de maatregelen van kracht zullen blijven. Gelukkig is te merken dat de meeste mensen de noodzaak hiervan inzien en zich aan de maatregelen houden.

Voor SSV Robin Hood betekent dit dat:

  • SSV Robin Hood minimaal tot en met 28 april 2020 gesloten blijft
  • Activiteiten en evenementen verboden blijven tot minimaal 1 juni 2020.

Verlengingsbesluit wapenverloven

 De Nationale Politie heeft de KNSA laten weten dat, als gevolg van de sluiting van de afdelingen Korpscheftaken in verband met het coronavirus, wapenverloven niet verlengd kunnen worden. Als gevolg daarvan ontstaat een situatie dat sportschutters die hun verlof niet kunnen verlengen, onbevoegd wapens voorhanden hebben. In overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid, is besloten dat al degenen die dat aangaat, persoonlijk bericht van de desbetreffende politie-eenheid ontvangen met een verlengingsbesluit, zodat het voorhanden hebben van vuurwapens weer is gedekt. Dit verlengingsbesluit geldt dan voor één (1) jaar. De verlofhouder hoeft daarvoor zelf geen actie te ondernemen en hoeft ook zijn/haar schietregister niet over te leggen.

De politie streeft ernaar om de eerste verlengingsbesluiten zo mogelijk nog deze week te verzenden aan die verlofhouders die dat aangaat. Helaas kan het voorkomen, zo meldt de politie ons, dat gedurende een aantal dagen sommige verloven hun geldigheid verliezen en dus de betrokken sportschutter nog niet is voorzien van een verlengingsbesluit. De politie zal, zo meldt zij ons, in dezen niet handhavend optreden, uiteraard onder de voorwaarde dat de verlofhouder zijn/haar wapens bewaart in de kluis en er op geen enkele wijze gebruik van maakt. Dat laatste is ook niet aan de orde vanwege de verplichte sluiting van schietsportverenigingen in Nederland.

Voor de Europese Vuurwapenpas zal een afzonderlijk besluit door de politie verzonden worden indien betrokkene daarover beschikt.

In het verlengingsbesluit zal de politie nog nader ingaan op een aantal praktische zaken, zoals het aanleveren van een WM32-formulier, de overige aanvraagbescheiden en de betaling van leges. Het KNSA-bestuur heeft de politie laten weten dat de KNSA content is met deze praktische oplossing in deze toch al voor velen moeilijke en gecompliceerde tijd. 

 Schoonmaak en onderhoud

Marcel heeft al heel wat werk verricht maar er is meer te doen. Indien je beschikbaar bent om Marcel hierbij te helpen meld je dan s.v.p. aan via:

Ombouw van TL naar Led op zaterdag 11 april 2020

Chris van Rijswijk gaat de TL verlichting op de 25 meter banen ombouwen naar Led verlichting. Dit gaat onze vereniging, naast betere verlichting, ook nog eens een fikse besparing op de energiekosten opleveren. Voor dit project heeft Chris ook nog hulp nodig. Ook hiervoor kun je je aanmelden via:

Veiligheid voorop

Bij alle werkzaamheden etc. worden de bekende veiligheidsmaatregelen in acht genomen.

  • Was uw handen 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen
  • Voordat je naar buiten gaat, als je weer thuiskomt, als je je neus hebt gesnoten, natuurlijk voor het eten en nadat je naar de wc bent geweest.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg
  • Was daarna je handen
  • Schud geen handen
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
  • Dit geldt voor iedereen.

Mensen met een neusverkoudheid, hoestklachten, keelpijn of koorts blijven thuis!!!!

Ik hoop dat we allemaal gezond en wel deze bijzondere periode doorkomen en dat degene die onverhoopt getroffen worden weer snel helemaal herstellen. Voor diegene die in de zorg en andere vitale beroepen werkzaam zijn veel sterke bij het verrichten van jullie belangrijke taak.

Namens het Bestuur

Wijnand de Jong

Interim-Voorzitter SSV Robin Hood.