Beste medeschutters van SSV Robin Hood,

Zoals al eerder gemeld hebben we de Algemene Ledenvergadering door het Coronavirus nu meerdere keren moeten verzetten in de hoop dat het later in het jaar alsnog op de gebruikelijke manier kon plaatsvinden.

Zoals we nu allemaal weten zit die optie er niet in. Om toch te zorgen dat belangrijke zaken kunnen worden geregeld is gezocht naar een passende oplossing in de vorm van een digitale ALV.

Op 10 oktober 2020 zal om 14.00 uur de DIGITALE ALV plaatsvinden via ZOOM.

Deelname is eenvoudig, leden die zich hebben aangemeld krijgen voorafgaand aan de ALV een email met inloglink waardoor ze kunnen deelnemen.

Daarom het verzoek aan alle leden die de vergadering willen bijwonen om zich aan te melden voor de ALV via met een email met voor- en achternaam.

Voor leden die dit fijn vinden om het eerst te testen of en hoe alles werkt met ZOOM is er een voorbereidende test op vrijdagavond 9 oktober 19.00 uur. Deelname aan de test kan met dezelfde link.

Voor die leden die digitaal echt niet uit de voeten kunnen en toch graag aan de ALV willen deelnemen het verzoek om zich te melden bij een bestuurslid van dienst zodat er in overleg kan worden gekeken naar een oplossing. Helaas weerhoudt het coronavirus ons van een gezamenlijke vergadering in de kantine.

Bijgaand ontvangen jullie ter voorbereiding de notulen, de agenda en jaarcijfers 2019.

Ter volledigheid: vanwege de ALV is de vereniging op zaterdag 10 oktober gesloten.

Met sportieve groet,

Wijnand de Jong

Voorzitter ad interim