Lidmaatschap

Als u lid wil worden van onze vereniging dient u eerst een kennismakingsgesprek met het bestuur aan te vragen. Hiervoor dient u een email te sturen naar ofni.[antispam].@ssvrobinhood.nl met hierin uw naam, telefoonnummer en een korte motivatie.

Verenigingstaken

Robin Hood biedt haar leden een breed scala aan disciplines binnen de schietsport, voor alle leeftijden, van lucht tot groot kaliber en historische wapens. Om dit mogelijk te maken en in stand te houden kan de vereniging niet zonder de hulp van haar leden.

Naast het betalen van contributie is het uitvoeren van verenigingstaken een onderdeel van het lidmaatschap. Dit varieert van onderhoud aan het terrein, gebouw en de installaties, baan- of bardiensten, schoonmaak en allerhande administratieve werkzaamheden. Van ieder lid wordt verwacht dat hij of zij minimaal 21 uur per jaar besteedt aan het uitvoeren van deze taken. Het is eigenlijk altijd mogelijk om iets passends te vinden horende bij uw ervaring en uw talenten.

Contributie (tarieven 2023)

Soort lid Robin Hood KNSA Totaal
Hoofd Lid € 237,00 € 42,50 € 279,50
Lid  (Betaalt KNSA via andere vereniging) € 237,00   € 0,00 € 237,00
Junior-A (18 tot en met 20 jaar) € 155,00 € 22,00 € 177,00
Junior-B (15 tot en met 17 jaar) €   87,00 € 17,00 € 104,00
Junior-C (tot en met 14 jaar) €.  87,00 € 17,00 € 104,00
Entreegeld  € 210,00
Entreegeld Junioren  €   74,50

KNSA-afdracht
De contributiebedragen zijn inclusief KNSA-afdracht. Als u al KNSA-lid bent bij een andere vereniging, waar u de KNSA-bijdrage al aan betaalt (waardoor u dus bij ons Niet-Contributief Schutter wordt), krijgt u bij aanvang van uw volwaardig lidmaatschap het KNSA-afdracht-deel van het entreegeld gecrediteerd.

Opzegging lidmaatschap
Het lidmaatschap van SSV Robin Hood kan alleen schriftelijk (per e-mai via een bij ons bekend mailadres is eveneens toegestaan) worden opgezegd tegen het einde van het lopend kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De eventuele opzegging dient de secretaris van de vereniging te hebben bereikt vóór 1 december van het lopend kalenderjaar.

Als er geen schriftelijke opzegging heeft plaatsgevonden vóór 1 december van het lopend kalenderjaar, is het lid de volledige contributie verschuldigd voor het komend jaar.

Aanvullende informatie?
Veel antwoorden op vragen vind u op deze website, maar u kunt ons ook bereiken via e-mail  ofni.[antispam].@ssvrobinhood.nl of één van de bestuursleden.