Lidmaatschap

Stap 1: kennismakingsgesprek met één van onze bestuursleden
Als u lid wil worden van onze vereniging dient u eerst een kennismakingsgesprek met één van onze bestuursleden aan te vragen. Tevens wordt voor u een VOG-verklaring aangevraagd.

 

Stap 2: Aanmelden als nieuw lid na positieve VOG
Zodra u een positief resultaat van de VOG heeft ontvangen meldt u zich op de eerste donderdag van de maand om 19:30 uur aan als nieuw lid (in januari de tweede donderdag). Breng voor de inschrijving de volgende bescheiden mee:

 

– De originele gewaarmerkte VOG-verklaring (niet van toepassing op jeugdleden onder de 16 jaar);
– Drie recente pasfoto’s in kleur;
– € 184,- inschrijfgeld (€ 61,- voor jeugdleden); betreft inschrijfkosten Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA) en 6 maanden contributie SSV Robin Hood;
– € 10,- borg voor de toegangspas;
– Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart);
– Verlofhouders brengen hun verlof en het wapen mee dat ze op de vereniging gaan gebruiken;
– De ingevulde vragenlijsten

Indien u voldoet aan de toelatingseisen wordt u deze avond als aspirant-lid ingeschreven.

U wordt ingeschreven bij de KNSA en ontvangt een Rode Aspirant-ledenpas.

Stap 3: ballotagetijd inclusief vuurveiligheids- en basis training
Uw ballotagetijd van tenminste 6 maanden gaat nu in, waarna het bestuur beslist of u als lid wordt toegelaten.

 

Tijdens de ballotagetijd start u met een vuurveiligheids- en basis training die verplicht is voor ieder nieuw lid. Deze training zal worden afgesloten met een test. Alleen als u hiervoor slaagt, mag u zelfstandig de schietpunten betreden en kan uw ballotagetijd worden afgerond.

Na het met positief gevolg afleggen van de vuurveilig- en basis training ontvangt u een verklaring, waarmee u met klein kaliber wapens van de vereniging op de banen kunt schieten. Voor het maken van een afspraak voor deze trainingen dient het aspirant lid zelf contact op te nemen met de trainer.

Tot het einde van de ballotagetijd, en alleen als u de vuurveilig- en basistraining met goed gevolg heeft afgelegd, bent u alleen gerechtigd met klein kaliber wapens op de verenigingsbanen te schieten. Gedurende deze tijd kunt u ook geen niet-leden introduceren.

Stap 4: afronding ballotagetijd en toelating als lid (bestuursbesluit)
Uw ballotagetijd van tenminste 6 maanden zit er op en u heeft de verplichte vuurveiligheids- en basis training met positief resultaat afgerond. Het bestuur zal nu beslissen of u als lid wordt toegelaten. Indien u wordt toegelaten als Lid ontvangt u de rekening voor de rest van uw contributie. Na betaling van deze contributie bent u volwaardig hoofdlid.

 

Verenigingswerk

Robin Hood biedt haar leden een breed scala aan disciplines binnen de schietsport, voor alle leeftijden, van lucht tot groot kaliber en historische wapens. Om dit mogelijk te maken en in stand te houden kan de vereniging niet zonder de hulp van haar leden.

Zonder vrijwilligers is het niet mogelijk om alle taken die vervuld moeten worden uit te voeren. Dit varieert van onderhoud aan het terrein, gebouw en de installaties, baan- of bardiensten, schoonmaak en allerhande administratieve en ICT-werkzaamheden. Van ieder lid wordt verwacht dat zij een steentje bijdragen aan het draaiend houden van de vereniging en door de vele verschillende taken waar vrijwilligers bij nodig zijn is het eigenlijk altijd mogelijk om iets passends te vinden.

Contributie (tarieven 2017)

Soort lid Robin Hood KNSA Totaal
Lid 217,50 42,50 260,00
Lid N (Betaalt KNSA via andere vereniging) 217,00 217,00
Junior-A (18 t/m 20 jaar) 150,00 22,00 172,00
Junior-B (15 t/m 17 jaar) 78,00 17,00 95,00
Junior-C (t/m 14 jaar) 78,00 17,00 95,00
KNSA-afdracht
De contributiebedragen zijn inclusief KNSA-afdracht.

Opzegging lidmaatschap
Het lidmaatschap van SSV Robin Hood kan worden opgezegd tegen het einde van het lopend kalenderjaar onder inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De eventuele opzegging dient de secretaris van de vereniging te hebben bereikt vóór 1 december van het lopend kalenderjaar.

Indien er geen schriftelijke opzegging heeft plaatsgevonden vóór 1 december van het lopend kalenderjaar, is het lid de volledige contributie verschuldigd voor het komend jaar.

Aanvullende informatie?
Veel antwoorden op vragen vind u op deze website, maar u kunt ons ook bereiken via e-mail () of één van de bestuursleden.