Corona Protocol

Met ingang van 26-06-2021 zijn de meeste Coronamaatregelen komen te vervallen.

Zo is het dragen van mondkapjes alleen nog in binnenruimtes verplicht wanneer daar niet de 1,5 meter afstand in acht genomen kan worden. Tijdens het sporten was het dragen van een mondkapje al niet meer verplicht. De voorwaarde om 1,5 meter afstand in acht te nemen – ook tijdens het sporten – blijft nog wel van kracht en geldt alleen voor sporten waarbij dat mogelijk is – waaronder dus de schietsport.

Het gebruik van een reserveringssysteem is niet meer verplicht. Wel is er nog steeds een registratieplicht, maar voor schietsportverenigingen geldt dat altijd al omdat alle leden en introducés worden vermeld in het presentieregister of het introducéregister.

Wedstrijden zijn weer toegestaan

Wedstrijden, kampioenschappen en competities weer zijn toegestaan met een onbeperkt aantal toeschouwers, wanneer de 1,5 meter afstand maar in acht genomen wordt.

Om de verantwoordelijkheid te laten bij die Technische Commissies en Districtsbesturen, zijn een aantal besluiten genomen die Technische Commissies en Districtsbesturen mogelijkheden en vrijheden bieden voor het organiseren van wedstrijden in het resterende deel van het seizoen tot 1 november 2021.

Door het KNSA-bestuur is besloten om eenmalig het minimumaantal van drie (3) scores voor ranking te verlagen naar minimaal één (1) score.

Afschaffing 1,5-meter-afstandregel en invoering coronatoegangsbewijs

vrijdag 17 september 2021

Per 25 september 2021 zijn door het kabinet weer nieuwe versoepelingen aangekondigd. De belangrijkste wijziging voor de sport en dus ook de schietsport, is het afschaffen van de 1,5-meter-afstandmaatregel. Dat betekent dat ook in de schietsport – daar waar tot voor kort gold ‘als er 1,5 meter afstand gehouden kan worden, dan moet dat worden toegepast’ – dat niet langer verplicht is. Schietsportverenigingen kunnen vanaf dan dus hun schietbanen weer volledig openstellen en alle schietpunten weer gebruiken. Een registratieplicht was er al niet meer, maar de meeste schietsportverenigingen deden en doen dat toch al met het presentieregister. De KNSA adviseert schietsportverenigingen om, wanneer er grote drukte kan ontstaan, een reserveringssysteem te blijven toepassen. De KNSA adviseert haar verenigingen ook om zoveel als mogelijk is de hygiënemaatregelen te blijven uitvoeren.

Coronatoegangsbewijs voor sportkantines

Het kabinet heeft voorts besloten dat voor een aantal sectoren het gebruik van het coronatoegangsbewijs (ook wel de ‘coronapas’ genoemd) per 25 september 2021 verplicht is. Die verplichting geldt voor culturele instellingen, evenementen, sportwedstrijden en voor de horeca. Dat geldt dus ook voor sportkantines (dat zijn immers horecagelegenheden). Een uitzondering is gemaakt voor de terrassen, en dat geldt dus ook voor de terrassen bij sportkantines. Iedereen krijgt een coronatoegangsbewijs wanneer hij of zij volledig is gevaccineerd, een geldig herstelbewijs of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud heeft. Deze maatregel geldt in ieder geval tot november 2021, wanneer het kabinet de maatregelen gaat evalueren.

Schietsportverenigingen hoeven dus hun leden, wanneer die leden uitsluitend schietsportactiviteiten verrichten, niet te controleren op het coronatoegangsbewijs, maar wel wanneer hun leden in de kantine willen verblijven. Dat controleren kan eenvoudig door het gebruik van de CoronaCheck Scanner die te downloaden is door iedereen die over een smartphone beschikt.